Recent Posts

"கல் தோன்றி, மண் தோன்றாக் காலத்தே, வாளோடு முன் தோன்றிய தமிழனின் மூத்த குடி ஆயர் குடி " யாதவர்,ஆயர்,அண்டர்,பொதுவர்,கோவலர்,இடையர்,கோன்,கோனார்,பிள்ளை,கரையாளர்,தாஸ்,சேர்வை,கிதாரி,மந்திரி,யாதவ்

யாதவர்:ஆயர்,இடையர்,கோன்,கோனார்

ஏறுதழுவல்-சல்லிக்கட்டு-ஜல்லிக்கட்டு

"கொல்லேற்றுக் கோடஞ்சுவானை மறுமையும் புல்லாளே ஆய மகள்" -கலித்தொகை

வீரன் அழகு முத்துக்கோன் வரலாறு

வீரன் அழகு முத்துக்கோன்

முதல் இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரன்

ஆயர் குல சித்தர்கள்

ஆயர் குல சித்தர்கள்

இடைக்காட்டு சித்தர், திருமூலர் , புண்ணாக்கீசர்,கொங்கண சித்தர், குதம்பைச் சித்தர்

ஆயர்,அண்டர்,இடையர்,யாதவர்,கோனார்,பிள்ளை

திரு.சிவத்தசாமி

அழகு முத்துக்கோன் வாரிசு

செஞ்சிக் கோட்டை கோனார் கோட்டை

செஞ்சி கோட்டை

செஞ்சி கோட்டையை கட்டி முப்படையை அமைத்து ஆட்சி செய்த மாமன்னர் ஆனந்த கோனார்

 யாதவர்

ஆயர்களே ஆதி தமிழர்கள் - கோனார்களும் குமரிகண்டமும்

"மலிதிரை யூர்ந்துதன் மண்கடல் வௌவலின் மெலிவின்றி மேற்சென்று மேவார்நா டிடம்பட" (கலித். 104)

 யாதவர்

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் அழகுமுத்து கோனின் தபால்தலை மதுரையில் வெளியிடப்பட்டது. அவரது தபால் தலையை மத்திய அமைச்சர் ரவி சங்கர் பிரசாத் வெளியிட்டார்

ஆயர்,அண்டர்,இடையர்,யாதவர்,கோனார்,பிள்ளை

Showing posts with label Gingee Fort. Show all posts
Showing posts with label Gingee Fort. Show all posts

Tuesday, January 7, 2014

Gingee Fort

Gingee Fort or Senji Fort (also known as Chenji, Jinji or Senchi) in Tamil Nadu, India is one of the surviving forts in Tamil Nadu, India. It lies in Villupuram District, Gingee Fort panorama.jpg160 kilometres (99 mi) from the state capital, Chennai, and is close to the Union Territory of Puducherry. The fort is so fortified, that Shivaji, the Maratha king, ranked it as the "most impregnable fortress in India" and it was called the "Troy of the East" by the British. The nearest town with a railway station is Tindivanam and the nearest airport is Chennai (Madras), located 150 kilometres (93 mi) away.

        As per Tamil legend, the tragic tale of Raja Tej Singh, popularly known in Tamil as Thesingu Raasan, is associated with the fort. The true life story of Tej Singh and his general, Mehboob Khan (aka Maavuthukaran), who were friends, has inspired many poems, street plays, and countless other stories. He was the son of Swarup Singh and revolted against the Nawab of Arcot, and was defeated and killed in the war that followed. Though Gingee became a part of the Nawab's territory in 1714, the young and courageous Tej Singh became a legend and his life, love and brave but tragic end were eulogised in various ballads.

The BijapurNawabs who held the fort from about 1660 to 1677 AD called it Badshabad, while the Marathas who succeeded them called it Chandry or Chindy. The Mughals, on their capture of the fort in 1698 A.D., named it Nusratgadh in honour of Nawab Zulfiqar Khan Nusrat-Jang, the commander-in-chief of the besieging army. Later, the English and the French called it Gingee or Jinji. The early Madras records of the English give the spelling Chingee or Chengey

History

The main source for the first two hundred years of the history of the place is the "Complete History of the Carnatic Kings" among the Mackenzie manuscripts. According to historian Narayan, a small village called Melacerri, located 3 mi (4.8 km) away from Gingee is called "Old Gingee" has traces of fortifications from about 1200 AD. Ananda Kon of the shepherd community (Konar-Yadav), accidentally found a treasure in one of the cavities of the Western hill while grazing his sheep. Making himself the head of a small band of warriors, he defeated the petty rulers of the neighbouring villages and built a small fortress on Kamalagiri, which he renamed Anandagiri after himself. The Konar dynasty ruled Gingee from 1190 to 1330 AD, and was succeeded by the chief of a neighbouring place called Kobilingan, who belonged to the Kurumba caste and ascended the throne of Gingee. He was a feudatory of the powerful Cholas. Gingee came into the hands of various ruling dynasties of South India, starting from the Cholas.
Originally the site of a small fort built by the Chola dynasty during the 9th century AD, Gingee Fort was modified by Kurumbar while fighting the Cholas and again by the Vijayanagar empire during the 13th century. As per one account, the fort was built duirng the 15-16th century by the Nayaks, the lietunants of the Vijayanagara Empire and who later became independent kings.The fort was built at a strategic place to fend off any invading armies. It was further strengthened by the Marathas under the leadership of Shivaji in 1677 AD. He recaptured it from the Bijapur sultans who had originally taken control of the fort from the Marathas. During Aurangzeb's campaign in the Deccan, Shivaji's second son who had assumed the throne, Chhatrapati Rajaram, escaped to Ginjee and continued the fight with Moghuls from Ginjee. The fort was the seat of the Maratha Empire for a few months. The Moghuls could not capture the fort for seven years in spite of laying siege. The fort was finally captured in 1698, but not before Chhatrapati Rajaram escaped. It was later passed on to the Carnatic Nawabs who lost it to the French in 1750 before the British finally took control in 1761 despite losing it to Hyder Ali for a brief period. Raja Desinghu ruled Chenji during the 18th century

 


 

Videos

ஆயர் குல பட்டங்களும் பெயர்களும் யாதவர்,ஆயர்,அண்டர்,பொதுவர்,கோவலர்,இடையர்,கோன்,கோனார்,பிள்ளை,கரையாளர்,தாஸ்,சேர்வை,கிதாரி,மந்திரி,யாதவ்

Ayar,Idayar,Kone,Konar,Pillai,Karayalar,Das,Servai,Yadav,Yadhavar